ADAPTACJA PRACOWNIKÓW DO PRZEKSZTAŁCEŃ W PRZEDS..

ADAPTACJA PRACOWNIKÓW DO PRZEKSZTAŁCEŃ W PRZEDS..
ADAPTACJA PRACOWNIKÓW DO PRZEKSZTAŁCEŃ W PRZEDS..

DANUTA BARAŃSKA, WNT, 2014, 9788379261949

Przekształcenia własnościowo-strukturalne, realizowane w Polsce przez 24 lata od rozpoczęcia procesu transformacji, wymuszają na pracownikach konieczność dostosowania się do nowych warunków zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej. W wyniku tych proce-sów zmienia się status pracowników, warunki...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 43,20 zł
szt.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE JAKO FUNKCJE PUB. ..

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE JAKO FUNKCJE PUB. ..
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE JAKO FUNKCJE PUB. ..

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2019, 9788381560009

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,26 zł
szt.

BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE KRAJOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE KRAJOWYM
BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE KRAJOWYM

MAREK LESZCZYŃSKI, AGATA GUMIENIAK, GRZEGORZ GOZD, DIFIN, 2018, 9788380857360

Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 42,12 zł
szt.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, GIERSZEWSKI JANUSZ

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, GIERSZEWSKI JANUSZ
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, GIERSZEWSKI JANUSZ

GIERSZEWSKI JANUSZ, DIFIN, 2013, 9788376418285

Prof. zw. dr hab. inż. Waldemar KITLER Akademia Obrony Narodowej w Warszawie:Monografia autorstwa dr. Janusza Gierszewskiego podejmuje niezwykle ważną problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarówno ze względu na zmianę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, jak i konieczność...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 42,12 zł
szt.

BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PMO)

BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PMO)
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PMO)

PAWEŁ WYROZĘBSKI, PWE, 2018, 9788320823318

Każda organizacja funkcjonująca w globalnej gospodarce jest zmuszona nieustannie podejmować wyzwania dotyczące m.in. wdrożeń nowych produktów i procesów, aby móc utrzymać się w konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się otoczeniu. Powszechną praktyką staje się więc powoływanie w przedsiębiorstwach...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 52,96 zł
szt.

BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE W.2

BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE W.2
BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE W.2

PRACA ZBIOROWA, CEDEWU, 2018, 9788381020657

W książce Budżetowanie i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem" przedstawiono zagadnienia implementacji zintegrowanych systemów informatycznych - budżetowania i controllingu, niezwykle przydatnych w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Jest to opracowanie o charakterze...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 34,32 zł
szt.

CO DALEJ Z ZARZĄDZANIEM?, PRACA ZBIOROWA

CO DALEJ Z ZARZĄDZANIEM?, PRACA ZBIOROWA
CO DALEJ Z ZARZĄDZANIEM?, PRACA ZBIOROWA

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2018, 9788378147602

W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu publicznym i logistyce społecznej. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (Smart City), inteligentną opiekę zdrowotną (Smart Healthcare), inteligentne budynki (Smart Building),...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 35,11 zł
szt.

COACHING. TEORIA, PRAKTYKA, STUDIA PRZYPADKÓW

COACHING. TEORIA, PRAKTYKA, STUDIA PRZYPADKÓW
COACHING. TEORIA, PRAKTYKA, STUDIA PRZYPADKÓW

PRACA ZBIOROWA, WOLTERS KLUWER, 2009, 9788375266801

Coaching stał się w ostatnim okresie jednym z najpopularniejszych terminów. Podkreśla się powszechnie, iż stanowi on najbardziej wartościowe podejście do rozwoju zawodowego pracowników, a waga tej problematyki stale rośnie. Coaching jest bowiem optymalną strategią na trudne czasy - nie sposób...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 61,08 zł
szt.

CZTERY OBSESJE WYJĄTKOWEGO SZEFA, PATRICK LENCIONI

CZTERY OBSESJE WYJĄTKOWEGO SZEFA, PATRICK LENCIONI
CZTERY OBSESJE WYJĄTKOWEGO SZEFA, PATRICK LENCIONI

PATRICK LENCIONI, MT BIZNES, 2017, 9788380874862

Patrick Lencioni przedstawia jeszcze jedną opowieść o przywództwie, której każdy element jest równie porywający i pouczający, jak wszystkie poprzednie.
Tym razem Lencioni skupia się na kluczowej roli przywódcy w budowaniu zdrowej organizacji często pomijanym, a niezwykle istotnym elemencie życia...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 27,17 zł
szt.

DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PROCESÓW INNOWACYJNYCH

DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PROCESÓW INNOWACYJNYCH
DOSKONALENIE ORGANIZACJI I PROCESÓW INNOWACYJNYCH

TERESA KRAŚNICKA, BARTŁOMIEJ GŁADYSZ, ANETA KUCIŃ, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, 2020, 9788320823783

Współczesne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa, działając w warunkach turbulentnego otoczenia, skazane są na dostosowanie się do tych zmian. Konieczne jest stałe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nierzadko głębokich zmian o wymiarze strategicznym....

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 52,96 zł
szt.
  • nowość

E-KULTURA. MODEL I ANALIZA KULTURY ORGANIZACJI WIR

E-KULTURA. MODEL I ANALIZA KULTURY ORGANIZACJI WIR
E-KULTURA. MODEL I ANALIZA KULTURY ORGANIZACJI WIR

H. BULIŃSKA-STANGRECKA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2018, 9788378147657

W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,26 zł
szt.

EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI
EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI

E. GŁODZIŃSKI, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2017, 9788378146803

W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania działalnością projektową w budownictwie, kluczowe z punktu widzenia zastosowania podejścia efektywnościowego. Omawiany problem badawczy dotyczy doskonalenia wybranych elementów systemów zarządzania wspomagających optymalizację efektywności...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,26 zł
szt.

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH W SYSTEMIE...

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH W SYSTEMIE...
ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH W SYSTEMIE...

JERZY KOWALCZYK, CEDEWU, 2018, 9788381020466

Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja w:
- administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,16 zł
szt.

EMPLOYER BRANDING, MAREK KOZŁOWSKI

EMPLOYER BRANDING, MAREK KOZŁOWSKI
EMPLOYER BRANDING, MAREK KOZŁOWSKI

MAREK KOZŁOWSKI, WOLTERS KLUWER, 2016, 9788380924840

Employer branding to stosunkowo nowa, interesująca koncepcja w dziedzinie HR, obejmująca te działania podejmowane przez organizację, które mają na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierają jej strategiczne cele biznesowe. Autor pokazuje, jak wiele firma może zyskać...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 74,48 zł
szt.

ENERGY SUSTAINABILITY SENSING IN MANUFACTURING ...

ENERGY SUSTAINABILITY SENSING IN MANUFACTURING ...
ENERGY SUSTAINABILITY SENSING IN MANUFACTURING ...

ALDONA KLUCZEK, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2019, 9788378148791

The work gives an overview of sustainability and energy issues integrated in sustainable manufacturing providing a comprehensive insight into emerging perspective of energy sustainability and actions for achieving sustainable energy. Therefore, the relevant concepts on energy efficiency,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 32,33 zł
szt.

FILOZOFIA A ZARZĄDZANIE W.1

FILOZOFIA A ZARZĄDZANIE W.1
FILOZOFIA A ZARZĄDZANIE W.1

TADEUSZ OLEKSYN (RED.), WOLTERS KLUWER, 2013, 9788326439919

Do rozpoznania i oceny rzeczywistości, szczególnie kryzysowej, oraz prognozowania przyszłości konieczna jest nie tylko głębsza refleksja, ale i dystans czasowy . Ważną rolę w tym procesie pełnią filozofia i historia. Jednym z celów tej książki jest właśnie próba uchwycenia dystansu wobec...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 57,74 zł
szt.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA, GALIŃSKA BARBARA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA, GALIŃSKA BARBARA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA, GALIŃSKA BARBARA

GALIŃSKA BARBARA, DIFIN, 2016, 9788380853409

Książka jest swoistym kompendium wiedzy o magazynach i magazynowaniu. Zostały w niej zawarte podstawowe, teoretyczne zagadnienia związane z szeroko rozumianą gospodarką magazynową. Scharakteryzowano szczegółowo m.in. elementy tworzące infrastrukturę magazynu, fazy procesu magazynowego, sposoby na...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 39,31 zł
szt.

HR BUSINESS PARTNER, GRZEGORZ FILIPOWICZ

HR BUSINESS PARTNER, GRZEGORZ FILIPOWICZ
HR BUSINESS PARTNER, GRZEGORZ FILIPOWICZ

GRZEGORZ FILIPOWICZ, WOLTERS KLUWER, 2019, 9788381608176

HR Business Partner to osoba, która współpracując z kierownictwem organizacji, projektuje i wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania kadrami, tak aby wspomagać realizację celów strategicznych firmy. Autor w przystępny i praktyczny sposób przedstawił: - istotę koncepcji HR business partneringu, -...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 82,86 zł
szt.

INNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
INNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRACA ZBIOROWA, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 2017, 9788378146711

Celami opracowania jest, obok prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, wytyczenie ich dalszych kierunków na najbliższe lata. Wymagało to określenia istotnych obszarów wpływających na tworzenie innowacji w podmiotach...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 30,49 zł
szt.

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, JAN FAZLAGIĆ

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, JAN FAZLAGIĆ
INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, JAN FAZLAGIĆ

JAN FAZLAGIĆ, DIFIN, 2014, 9788379304882

Każdy z nas zarządza wiedzą, ale może robić to lepiej i czerpać z tego więcej profitów. Ten podręcznik uczy, jak zwiększać efektywność funkcjonowania organizacji poprzez wykorzystanie filozofii, technik i narzędzi zarządzania wiedzą. Publikacja jest podręcznikiem akademickim wspierającym proces...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 53,36 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl