MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE

HALINA BUK, CEDEWU, 2018, 9788381020329

W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę metoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządku prawnego UE, regulacjach rachunkowości międzynarodowej, Omówiono i rozwinięto w licznych praktycznych przykładach zagadnienia z...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 53,82 zł
szt.
  • nowość

PEDAGOGIKA GRECKA OD PROTAGORASA DO POSEJDONISA

PEDAGOGIKA GRECKA OD PROTAGORASA DO POSEJDONISA
PEDAGOGIKA GRECKA OD PROTAGORASA DO POSEJDONISA

WASILEWSKI MARCIN, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, 2016, 9788380884045

W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat (od okresu archaicznego po hellenistyczny) rozwoju myśli pedagogicznej i...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 33,95 zł
szt.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN

IRENA OLCHOWICZ, DIFIN, 2015, 9788380850088

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanymi przez Unię...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 53,42 zł
szt.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY

MAŁGORZATA RÓWIŃSKA, WYDAWNICTWO MARINA, 2008, 9788392413837

Niniejsza publikacja jest syntetycznym uzupełnieniem dostępnych na rynku podręczników do rachunkowości. Ma ona przede wszystkim walory dydaktyczne. W prezentowanej książce w sposób oryginalny przedstawiono zagadnienia istotne dla zrozumienia metod i zasad rachunkowości przedsiębiorstw.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 23,40 zł
szt.

RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA

RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA
RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA

MICHAŁ CHALASTRA, MARINA, 2018, 9788361872894

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 101,40 zł
szt.
  • nowość

RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

BEATA SADOWSKA, CEDEWU, 2017, 9788375569476

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie to podręcznik adresowany do wszystkich. którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Połączono w nim zagadnienia teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 40,26 zł
szt.
  • nowość

RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ

RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ
RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ

ROMAN KOTAPSKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, 2017, 9788376956466

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 50,70 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W.5

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W.5
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W.5

KAZIMIERA WINIARSKA , MONIKA KACZURAK-KOZAK, WOLTERS KLUWER, 2018, 9788381244305

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 107,95 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH

WALDEMAR GOS, STANISŁAW HOŃKO, MAGDALENA JANOWICZ, DIFIN, 2017, 9788380853591

Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów, przy czym obejmuje ona nie tylko regulacje prawa...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 81,10 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA OD JEGO...

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA OD JEGO...
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA OD JEGO...

MARIA HASS-SYMOTIUK, WOLTERS KLUWER, 2018, 9788381242653

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy.
Treść książki została ujęta w czterech częściach, które harmonijnie łączą...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 124,68 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA

PRACA ZBIOROWA, CEDEWU, 2018, 9788381020619

Podręcznik w kompetentny i przystępny sposób przedstawia trudne zagadnienia rachunkowości finansowej. Atutami opracowania są:
- klarowna struktura treści,
- mnogość przkładów
- uwzględninie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 60,05 zł
szt.
  • nowość

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA

EWA WALIŃSKA, WOLTERS KLUWER, 2014, 9788326434648

Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne analizowanie i wieloaspektowe...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ JEDN. NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁ. GOSP.

RACHUNKOWOŚĆ JEDN. NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁ. GOSP.
RACHUNKOWOŚĆ JEDN. NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁ. GOSP.

KSENIA CZUBAKOWSKA, KAZIMIERA WINIARSKA, PWE, 2015, 9788320821888

Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 48,88 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W.3

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W.3
RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W.3

MONIKA KACZURAK-KOZAK, WOLTERS KLUWER, 2018, 9788381249461

Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Autorka omawia wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ

ZAWADZKI ALEKSANDER, DIFIN, 2017, 9788380852518

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zbiór zadań jest uzupełnieniem Rachunkowości małych firm. Tom 1. Podręcznika tego samego autora. Obie pozycje adresowane są do studentów kierunku finanse i rachunkowość oraz osób zawodowo związanych z finansami i rachunkowością sektora małych i średnich...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 40,07 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KIZIUKIEWICZ TERESA, SAWICKI KAZIMIERZ, PWE, 2012, 9788320820201

W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze. Także kryteria podziału małych jednostek na grupy mogą być różne. Ze względu na obowiązujące w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 48,88 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, KSENIA CZUBAKOWSKA

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, KSENIA CZUBAKOWSKA
RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, KSENIA CZUBAKOWSKA

KSENIA CZUBAKOWSKA, PWE, 2014, 9788320820850

Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej.
Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 52,96 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

JARUGA ALICJA A., KABALSKI PRZEMYSŁAW, SZYCHTA AN, WOLTERS KLUWER, 2014, 9788326432835

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 116,33 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

ŚWIDERSKA GERTRUDA KRYSTYNA, PIELASZEK MARCIN, WOLTERS KLUWER, 2015, 9788326481338

Książka w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych. Jej celem jest przedstawienie omawianej dyscypliny jako niezbędnej w procesie efektywnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Uzyskane tą drogą informacje mogą zostać wykorzystane zarówno...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 66,11 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY

MARCIN KLINOWSKI, CEDEWU, 2017, 9788375567137

Celem książki jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach, w których realizowane są projekty.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 38,23 zł
szt.
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl