MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE

HALINA BUK, CEDEWU, 2018, 9788381020329

W książce Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce przedstawiono najbardziej aktualną wiedzę metoryczną, opartą na obowiązujących, dopuszczonych do porządku prawnego UE, regulacjach rachunkowości międzynarodowej, Omówiono i rozwinięto w licznych praktycznych przykładach zagadnienia z...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 53,82 zł
szt.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.1 WYKŁAD WYD.8 DIFIN

IRENA OLCHOWICZ, DIFIN, 2015, 9788380850088

Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanymi przez Unię...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 52,42 zł
szt.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.2 ZB. ZAD. Z ROZW. WYD.5

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.2 ZB. ZAD. Z ROZW. WYD.5
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI T.2 ZB. ZAD. Z ROZW. WYD.5

IRENA OLCHOWICZ, DIFIN, 2015, 9788380850262

Tom 2 Podstaw rachunkowości zawiera zadania z rozwiązaniami pozostające w ścisłej relacji z tematyką tomu 1 Podstawy rachunkowości. Wykład. Zdobywanie wiedzy z rachunkowości wymaga nie tylko przyswajania treści o charakterze ogólnym, zwłaszcza dotyczącej nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 43,06 zł
szt.

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. KOMPENDIUM WIEDZY

MAŁGORZATA RÓWIŃSKA, WYDAWNICTWO MARINA, 2008, 9788392413837

Niniejsza publikacja jest syntetycznym uzupełnieniem dostępnych na rynku podręczników do rachunkowości. Ma ona przede wszystkim walory dydaktyczne. W prezentowanej książce w sposób oryginalny przedstawiono zagadnienia istotne dla zrozumienia metod i zasad rachunkowości przedsiębiorstw.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 23,40 zł
szt.
  • nowość

RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA

RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA
RACHUNEK KOSZTÓW KSIĘGOWEGO I CONTROLLERA

MICHAŁ CHALASTRA, MARINA, 2018, 9788361872894

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 101,40 zł
szt.

RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

BEATA SADOWSKA, CEDEWU, 2017, 9788375569476

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie to podręcznik adresowany do wszystkich. którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Połączono w nim zagadnienia teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 42,90 zł
szt.

RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ

RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ
RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG ZBIOROWEGO ZAOP. W WODĘ

ROMAN KOTAPSKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, 2017, 9788376956466

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 50,70 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH

WALDEMAR GOS, STANISŁAW HOŃKO, MAGDALENA JANOWICZ, DIFIN, 2017, 9788380853591

Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów, przy czym obejmuje ona nie tylko regulacje prawa...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 79,56 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH...

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH...
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA DLA ZAAWANSOWANYCH...

RED. MAGDALENA JANOWICZ, DIFIN, 2017, 9788380854635

Publikacja jest uzupełnieniem wydanej wcześniej pozycji Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, w której przedstawiono teoretyczne aspekty opisanych w tym wydaniu treści. Obie książki są ze sobą spójne, w których autorzy nie tylko przedstawiają i wyjaśniają regulacje prawne, ale również pokazują,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 43,06 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, PRACA ZBIOROWA

PRACA ZBIOROWA, CEDEWU, 2018, 9788381020619

Podręcznik w kompetentny i przystępny sposób przedstawia trudne zagadnienia rachunkowości finansowej. Atutami opracowania są:
- klarowna struktura treści,
- mnogość przkładów
- uwzględninie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 60,05 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. ZBIÓR ZADAŃ, EWA WALIŃSKA

EWA WALIŃSKA, WOLTERS KLUWER, 2014, 9788326434648

Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne analizowanie i wieloaspektowe...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA DLA INŻYNIERÓW

RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA DLA INŻYNIERÓW
RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA DLA INŻYNIERÓW

PRACA ZBIOROWA, DIFIN, 2012, 9788376416335

Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Użytkownikami informacji z rachunkowości może być szeroki krąg odbiorców, w tym również zarządzająca kadra inżynierska. Warunkiem efektywnego wykorzystania przez nich tych informacji jest poznanie...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,16 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM, ZAWADZKI ALEKSANDER

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM, ZAWADZKI ALEKSANDER
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM, ZAWADZKI ALEKSANDER

ZAWADZKI ALEKSANDER, DIFIN, 2017, 9788380852495

Podręcznik przygotowany został z myślą o studentach kierunków finansowo-rachunkowych, na których prowadzone są wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Rachunkowość małych firm. Drugą grupą odbiorców są przedsiębiorcy, którzy zamierzają założyć lub już mają małe firmy i chcieliby z pełną świadomością...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 55,22 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM. ZBIÓR ZADAŃ

ZAWADZKI ALEKSANDER, DIFIN, 2017, 9788380852518

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zbiór zadań jest uzupełnieniem Rachunkowości małych firm. Tom 1. Podręcznika tego samego autora. Obie pozycje adresowane są do studentów kierunku finanse i rachunkowość oraz osób zawodowo związanych z finansami i rachunkowością sektora małych i średnich...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 39,31 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KIZIUKIEWICZ TERESA, SAWICKI KAZIMIERZ, PWE, 2012, 9788320820201

W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze. Także kryteria podziału małych jednostek na grupy mogą być różne. Ze względu na obowiązujące w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 48,88 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

MARCIN JAMROŻY, IRENA OLCHOWICZ, DIFIN, 2020, 9788380851054

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 60,83 zł
szt.
  • nowość

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

JARUGA ALICJA A., KABALSKI PRZEMYSŁAW, SZYCHTA AN, WOLTERS KLUWER, 2014, 9788326432835

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 116,33 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZORIENTOWANA NA PROJEKTY

MARCIN KLINOWSKI, CEDEWU, 2017, 9788375567137

Celem książki jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach, w których realizowane są projekty.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 38,23 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. ZBIÓR ZADAŃ

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. ZBIÓR ZADAŃ
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA. ZBIÓR ZADAŃ

ROBERT KOWALAK, MICHAŁ POSZWA, ROMAN KOTAPSKI, AN, WYDAWNICTWO MARINA, 2009, 9788361872047

Książka `Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań` jest skierowana do każdego, kto chce w praktyce ocenić poziom swojej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej.Publikacja stanowi zbiór zadań o różnym poziomie trudności, co pozwala na dokładne i kompleksowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności czytelnika...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 23,40 zł
szt.

RACHUNKOWOŚĆ, WIOLETTA TUROWSKA, ADAM WĘGRZYN

RACHUNKOWOŚĆ, WIOLETTA TUROWSKA, ADAM WĘGRZYN
RACHUNKOWOŚĆ, WIOLETTA TUROWSKA, ADAM WĘGRZYN

WIOLETTA TUROWSKA, ADAM WĘGRZYN, WYDAWNICTWO MARINA, 2014, 9788361872924

W publikacji w kompleksowym ujęciu podano wiadomości z zakresu rachunkowości opierające się wyłącznie na aktualnych przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej. Do książki została dołączona płyta DVD z najnowszą wersją programu finansowo-księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Rewizor...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 36,65 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl