AUTONOMIA WOLI W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNAR. UE

AUTONOMIA WOLI W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNAR. UE
AUTONOMIA WOLI W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNAR. UE

MARCIN CZEPELAK, POLTEXT, 2015, 9788375615180

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowiązujących w siedzibie sądu norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla oceny danego zdarzenia. W...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 46,73 zł
szt.

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W REALIZACJI ZADAŃ PUB.

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W REALIZACJI ZADAŃ PUB.
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W REALIZACJI ZADAŃ PUB.

DIANA TRZCIŃSKA JOANNA SYLWIA KIERZKOWSKA, DIFIN, 2020, 9788380851030

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 42,12 zł
szt.
  • nowość

CIT. KOMENTARZ. PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ TW

CIT. KOMENTARZ. PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ TW
CIT. KOMENTARZ. PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ TW

PAWEŁ MAŁECKI, MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ, WOLTERS KLUWER, 2020, 9788381877510

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.
W...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 241,86 zł
szt.

DETEKTYWISTYKA: PRAWNE I FUNKCJONALNE ASPEKTY...

DETEKTYWISTYKA: PRAWNE I FUNKCJONALNE ASPEKTY...
DETEKTYWISTYKA: PRAWNE I FUNKCJONALNE ASPEKTY...

DARIUSZ BRAKONIECKI, DIFIN, 2016, 9788380852730

Monografia przedstawia analizę uwarunkowań działalności detektywistycznej w Polsce w ujęciu administracyjno-prawnym oraz funkcjonalnym. Stanowi kompleksowe opracowanie tematyki detektywistycznej w Polsce z odniesieniem do regulacji ponad dwudziestu państw UE i świata, będących reprezentatywnymi...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 51,48 zł
szt.

DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE, HUBERT IZDEBSKI

DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE, HUBERT IZDEBSKI
DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE, HUBERT IZDEBSKI

HUBERT IZDEBSKI, WOLTERS KLUWER, 2017, 9788381077279

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 57,74 zł
szt.

DYNAMIKA PROCESU KARNEGO, PRACA ZBIOROWA

DYNAMIKA PROCESU KARNEGO, PRACA ZBIOROWA
DYNAMIKA PROCESU KARNEGO, PRACA ZBIOROWA

PRACA ZBIOROWA, WOLTERS KLUWER, 2017, 9788381074315

Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.

Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminu z postępowania karnego lub innych egzaminów...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 41,02 zł
szt.

DYSKUSJE KONSTYTUCYJNE, PRACA ZBIOROWA

DYSKUSJE KONSTYTUCYJNE, PRACA ZBIOROWA
DYSKUSJE KONSTYTUCYJNE, PRACA ZBIOROWA

PRACA ZBIOROWA, ASPRA, 2020, 9788375459906

() inicjatywa wydania tomu autorstwa młodych naukowców, poświęconego dyskusjom konstytucyjnym jest ważnym i bardzo wartościowym przedsięwzięciem. Na szczególne uznanie zasługuje rozmach, z jakim redaktorzy a także autorzy przystąpili do pracy, szeroki zakres tematyczny oraz interdyscyplinarność...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 31,86 zł
szt.

EKSPERTYZA SĄDOWA

EKSPERTYZA SĄDOWA
EKSPERTYZA SĄDOWA

MARIA KAŁA DARIUSZ WILK JÓZEF WÓJCIKIEWICZ, WOLTERS KLUWER, 2017, 9788380925342

Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych, takich jak: antropologiczna (w zakresie badania kości oraz analizy obrazu i nagrań...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 166,54 zł
szt.

ELEMENTY NAUKI O PAŃSTWIE I POLITYCE

ELEMENTY NAUKI O PAŃSTWIE I POLITYCE
ELEMENTY NAUKI O PAŃSTWIE I POLITYCE

DUBEL LECH, ŁAWNIKOWICZ GRZEGORZ, MARKWART ZBIGNI, WOLTERS KLUWER, 2011, 9788326414701

Niniejszy podręcznik zawiera istotną wiedzę o mechanizmach władzy, systemach politycznych i ich instytucjonalnych wykonawcach. W poszczególnych częściach omówiono teorię władzy i państwa, zagadnienie źródeł prawa i wybrane doktryny polityczne. Scharakteryzowano także instytucje władzy ustawodawczej,...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 41,02 zł
szt.

ELEMENTY PRAWA. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI

ELEMENTY PRAWA. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI
ELEMENTY PRAWA. PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI

JOLANTA JERZEWSKA, WOLTERS KLUWER, 2017, 9788381078153

W podręczniku przedstawiono ogólne pojęcia prawne oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego, prawa wykroczeń, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawie nieletnich, a także prawa w Internecie....

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.

HANDEL LUDŹMI DIFIN

HANDEL LUDŹMI DIFIN
HANDEL LUDŹMI DIFIN

TOMASZ SAFJAŃSKI, PAWEŁ ŁABUZ, IRENA MALINOWSKA,, DIFIN, 2016, 9788380851863

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 88,92 zł
szt.

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

ANDRZEJ SYLWESTRZAK, WOLTERS KLUWER, 2016, 9788326482694

Dziesiąte wydanie podręcznika stawia sobie za cel przybliżenie studentom przesłanek doktrynalnych leżących u podstaw niekiedy żywych dyskusji dotyczących takich aktualnych zagadnień, jak: in vitro, eutanazja, kara śmierci czy walka z totalitaryzmem. Analiza historycznych czynników kształtujących...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 54,40 zł
szt.

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH...

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH...
HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH...

LECH DUBEL, LEXISNEXIS, 2012, 9788378063872

Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często nadal mają znaczący wpływ na rozwój nie tylko poszczególnych ideologii, lecz także instytucji...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 56,08 zł
szt.

HISTORIA MYŚLI USTROJOWEJ I SPOŁECZNEJ

HISTORIA MYŚLI USTROJOWEJ I SPOŁECZNEJ
HISTORIA MYŚLI USTROJOWEJ I SPOŁECZNEJ

WOLTERS KLUWER, 2017, 9788326434976

Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do historii myśli ustrojowej i społecznej - przedmiotu należącego do kanonu programowego studiów drugiego stopnia na kierunku administracja. Zawiera syntetyczny przegląd kierunków ewolucji zachodniej myśli ustrojowej i społecznej, od...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.
  • nowość

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO. T.1 (966-1795)

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO. T.1 (966-1795)
HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO. T.1 (966-1795)

WACŁAW URUSZCZAK, WOLTERS KLUWER, 2015, 9788326483233

Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych. Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku XVIII - w wyniku rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję - utraciła niepodległość, aby następnie w...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 49,38 zł
szt.

HISTORIA PRAWA, KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA

HISTORIA PRAWA, KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA
HISTORIA PRAWA, KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA

KATARZYNA SÓJKA-ZIELIŃSKA, WOLTERS KLUWER, 2016, 9788326493508

Podręcznik przedstawia - w ujęciu porównawczym - historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego. Autorka, uwzględniając zróżnicowanie dróg ewolucji historycznej i lokalne różnice, wskazuje na pewne ogólne prawidłowości w rozwoju prawa. Szczególną...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 57,74 zł
szt.

INFORMATYKA PRAWNICZA

INFORMATYKA PRAWNICZA
INFORMATYKA PRAWNICZA

GRZEGORZ WIERCZYŃSKI, WOJCIECH RAFAŁ WIEWIÓROWSKI, WOLTERS KLUWER, 2016, 9788380925991

Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną dziedzinę nauki, przedstawiono zasady ogłaszania aktów prawnych, zasady wyszukiwania aktów prawnych i...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 57,74 zł
szt.

INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. PODRĘCZNIK..

INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. PODRĘCZNIK..
INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. PODRĘCZNIK..

JAN BARCZ, MACIEJ GORKA, ANNA WYROZUMSKA, WOLTERS KLUWER, 2017, 9788381077958

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 57,74 zł
szt.

ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

KAMIL SIKORA, UMCS, 2017, 9788322790052

[...] z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana książka jest opracowaniem oryginalnym i wartościowym. Autor w sposób nowatorski i twórczy scharakteryzował oraz dokonał analizy prawniczej zawartych w niej zagadnień w sposób bardzo przejrzysty, rzeczowy i niezwykle staranny (z dużą dbałością o...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 51,20 zł
szt.

ISTOTA I ZASADY PROCESU KARNEGO 25 LAT PÓŹNIEJ

ISTOTA I ZASADY PROCESU KARNEGO 25 LAT PÓŹNIEJ
ISTOTA I ZASADY PROCESU KARNEGO 25 LAT PÓŹNIEJ

HANNA GAJEWSKA-KRACZKOWSKA, MARIA ROGACKA-RZEWNIC, WOLTERS KLUWER, 2019, 9788381870283

Księga pt. Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego jest pośmiertnym hołdem złożonym Panu Profesorowi przez Jego przyjaciół i uczniów w trzecią rocznicę śmierci, która przypada 13.12.2019 r. Tytuł ten jest charakterystyczny;...

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 208,39 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl